NORMOVÁNÍ

 

Dlouhodobě se zájímáme o mezioborovou disciplínu ergonomii a profesionální měření fyzické zátěže v pracovním procesu. Tento vědní obor v sobě spojuje humanitní a technické poznatky definavané dalšími specifickými obory jako např. biomechanikou, antropometrií, kybernetikou a mj. i normováním.

Dnes jsou na trhu jistě různé možnosti oblasti měření faktorů fyzické zátěže, to hlavní však zůstává - chuť a vůle zlepšovat pracovní podmínky ne jen zaměstnancům, ale především zaměstnavatelům zkoumáním a pochopením toho, jak významně a co přesně ovlivňuje pracovní procesy a mechanismy lidské činnosti.

 

Nasměrujeme vás správným směrem!

POBOČKA A PŮSOBNOST

 

Kancelář Brno

působnost celá Morava 

Tel : 420 774 732 299

Email : info@gaiafe.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA​

Gaiafe.cz

Linda Habalová

Hvězdová 305/8

60200 Brno

ID DATOVÉ SCHRÁNKY 7pwjsxi

IČ 72400315 DIČ CZ7955163953

Transparent.png
  • GAIAFE FB
  • LinkedIn Sociální Icon
  • GAIAFE Twitter
Přidej se teď

©2020 by GAIAFE.CZ a EKOCHEMIE